مبانی نظری و پیشینه شبکه های اجتماعی مجازی پایان نامه ابراهیم آریانی

مبانی نظری و پیشینه شبکه های اجتماعی مجازی پایان نامه ابراهیم آریانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی متغیر شبکه های اجتماعی مجازی از پایان نامه ابراهیم آریانی در قالب ورد ۲۰۰۳ ارائه شده است. ۹۳ صفحه با فونت بی نازنین ۱۲ دارد. شامل منابع لاتین و منابع فارسی جدید است و برای پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری تدوین شده است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:۲-۱-مقدمه. ۲۱
۲-۲- مبانی نظری شبکه‌های اجتماعی مجازی.. ۲۱
٢-٣- شبکه‌های اجتماعی، ظهور و گسترش… ۲۴
٢-۳-۱- تاریخچه‌ی شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران.. ۲۷
۲-۴-…