خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگی

خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگی

خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگیword 19 page 
درتوليد كنسرو رب گوجه فرنگي ، اصول ساخت خوب (GMP) وپياده سازي مقررات مندرج دراستانداردهاي ملي ايران به شماره ۱۸۳۶، ( رعايت اصول بهداشتي درواحدهاي توليدكننده موادغذايي) و۵۴۸۹، (آيين كارتوليدكنسرورب گوجه فرنگي ) ازبرنامه هاي پيش نيازضروري محسوب مي شود………